Productes / Alumini per a blisters i materials complexos flexibles

Alumini per a blisters i materials complexos flexibles

Productes

Som especialistes en la fabricació, impressió i laminació en gravat al buit i flexografia de materials complexos flexibles, destinats a envasar productes farmacèutics, dietètics i veterinaris. Tots els processos de producció es realitzen a l’interior d’una Sala Blanca que disposa de la Certificació ISO-8 (classe 100.000), amb sistemes de ventilació equipats amb filtres absoluts del tipus H13, per assegurar la completa absència d’agents externs contaminants. 

  • Alumini termo-soldable per a blisters
  • Complexos de paper, alumini i polietilè per a sobres monodosi de productes granulats o en pols
  • Complexos de paper o polièster amb alumini i polietilè per sobres de cremes i líquids
  • Complexos d’alumini i polietilè per a supositoris i envasos clínics
  • Materials esterilitzables